ÖzgürÇocuk_Ukraynada_Eğitim_Logo

QUIZ 3000+
RUSÇA SIFATLAR

Rusça’da da sıfatlar, tıpkı Türkçe’deki gibi ismi niteler, 'Nasıl?' sorusunu cevaplar. Ancak Türkçe’den farklı olarak, niteleyeceğimiz ismin cinsini bilmemiz gerekir. Kısacası sıfatlar da sözcükler gibi eril,dişi,orta ve çoğul olmak üzere 4’e ayrılırlar. Bu Quiz'deki sıfatlar, eril (Какой sorusunun cevabı) olarak yer almaktadır. İsmi niteleyen sıfatı bulmak için sormamız gereken cinse göre sorular ve ekler şunlardır:

Eril Dişi Orta Çoğul
Какой Какая Какое Какие
-ый  -ий  -ой -ая  -яя -ое  -ее -ые  -ие